Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Wonder Lab (Lobotomy Corporation Comics)
27 0 0

Wonder Lab (Lobotomy Corporation Comics)

Naruto Full Color Edition
185.7K 1 6

Naruto Full Color Edition

Sống Cùng Nữ Ninja
3.7K 0 0

Sống Cùng Nữ Ninja

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
246.8K 17 51
Ta Có Một Sơn Trại
2.5M 187 227

Ta Có Một Sơn Trại

Đồ Đệ Thăng Cấp Là Ta Mạnh Lên!
307 1 3

Đồ Đệ Thăng Cấp Là Ta Mạnh Lên!

Luyện Thể Trăm Nghìn Tầng
196.9K 5 46

Luyện Thể Trăm Nghìn Tầng

Thể Thao Cực Hạn
745.2K 38 126

Thể Thao Cực Hạn

Shy
5.2K 0 0

Shy

Rosen Garten Saga
46.9K 1 6

Rosen Garten Saga

Bất Hạnh Và Bất Tử
63.5K 0 6

Bất Hạnh Và Bất Tử

Gachiakuta
27.1K 0 3

Gachiakuta

Aragane No Ko
17.7K 0 0

Aragane No Ko

Hero X Demon King X Villain
214 0 0

Hero X Demon King X Villain

Hướng Dẫn Sinh Tồn Dành Cho Ranker
12.3K 1 19

Hướng Dẫn Sinh Tồn Dành Cho Ranker

Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ
212 0 0

Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ

Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Học Viện
13.9K 1 11

Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Học Viện

Tuyệt Thế Võ Thần
1.1M 65 166

Tuyệt Thế Võ Thần

Nguyên Tôn
1.6M 48 210

Nguyên Tôn

Waruta Hanga ~Truyền Thuyết Rắn Thần Đảo Yatogami~
3.3K 0 2
Mary Jane
53.2K 9 15

Mary Jane

Cô Hầu Gái Người Máy
8.6K 0 6

Cô Hầu Gái Người Máy

Chàng Rể Mạnh Nhất Lịch Sử
225.9K 29 92

Chàng Rể Mạnh Nhất Lịch Sử

Thăng Cấp Vô Hạn Trong Murim
116.7K 7 20

Thăng Cấp Vô Hạn Trong Murim

Anh Hùng Trở Lại
74.9K 2 22

Anh Hùng Trở Lại

Sát Thần Tu La
1K 2 4

Sát Thần Tu La

Kiếm Sĩ Thiên Tài Của Học Viện
47.4K 13 36

Kiếm Sĩ Thiên Tài Của Học Viện

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến
343.1K 101 128

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến

Sengoku Youko
13.2K 0 1

Sengoku Youko

Thiên Hạ Đệ Nhất Đại Sư Huynh
45.6K 12 9

Thiên Hạ Đệ Nhất Đại Sư Huynh

Thảm Họa Tử Linh Sư
55.2K 18 43

Thảm Họa Tử Linh Sư

Thập Đại Đế Hoàng Đều Là Đệ Tử Của Ta
284.6K 27 94
Cao Võ: Hạ Cánh Đến Một Vạn Năm Sau
180.2K 29 92

Cao Võ: Hạ Cánh Đến Một Vạn Năm Sau